Löftet Umedalen

Om oss

Välkommen till Förskolan Löftet Umedalen!

- förskolan nära familjen


Löftet är en förskola med kristen värdegrund, öppen för alla. Vi lyfter fram att olikheter mellan människor är en tillgång och att alla människor är lika mycket värda. Vi vill att Förskolan Löftet ska vara en trygg plats, där alla barn blir sedda och känner att de är en tillgång. Ett ledord för verksamheten är bibelns gyllene regel: "Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra för dem." (Matteusevangeliet 7:12) Detta vill vi ska genomsyra hela verksamheten och bemötandet av barnen och deras familjer.


Förskolan ligger vackert belägen i stadsdelen Umedalen nära till natur och inspirerande konstpark. Vi håller till i ett tvåvåningshus, med stora och ljusa lokaler. Förskolan består av två avdelningar, Grinden och Stegen. Barnen är indelade efter ålder, där 1-3 åringarna är uppe på Stegen och 3-5 åringarna är nere på Grinden.


Huvudman för förskolan Löftet, Hannaskolan och fritidshemmet Solrosen är Umeå Kristna Skolförening, där för närvarande tre församlingar ingår. Dessa är Umeå bibelcenter, Korskyrkan och Pingstkyrkan. I styrelsen sitter representanter från varje församling.


Mer information om verksamheten kan du läsa under fliken ”Pedagogisk inriktning” och ”En dag på förskolan”.
Förskolan Löftet Umedalen

Aktrisgränd 11

903 64 UMEÅ

072 73 72 348

loftet@hannaskolan.se

Förskolan Löftet

Ersboda

Norra Slevgränd 123

906 27 UMEÅ

072 73 72 349

loftet.ersboda
@hannaskolan.se