Blanketter

Blanketter

Anmälningsblankett

Vill du anmäla ditt barn till förskolan Löftet gör du det via Umeå kommuns blankett, då vi använder kommunens kösystem. Du väljer då förskolan Löftet som förstahandsval på blanketten.Anmälan till Förskolan Löftet

Klagomålsblankett

Numera finns en lag som innebär att varje skola och förskola ska ha sk. klagomålsrutiner. Ett klagomål innebär: "ett tydligt uttryckt missnöje med en tjänst eller en service som Umeå Kristna Skolförening tillhandahållit och som inte infriat ställda förväntningar". Det kan handla om information, ekonomi, trygghet, lärande/utveckling, organisation, lokaler, likabehandling, hälsa/arbetsmiljö, bemötande, måltider, demokratiinflytande, barn i behov av särskilt stöd m.m.

Klagomålsblankett

Information om Klagomålsblanketten

Övriga blanketter


Plan mot diskriminering och kränkande behandling

072 73 72 348

Förskolan Löftet

Aktrisgränd 11

90364 UMEÅ

loftet@hannaskolan.se