• fritids1
  • fritids2


Hannaskolans fritidshem heter Solrosen och består av två avdelningar, den gröna och gula. På den gröna avdelningen går barnen från förskoleklassen och årskurs ett. På den gula går barnen från årskurs två och uppåt. Vår strävan är att fritidstiden ska vara meningsfull och erbjuda varierande aktiviteter till alla elever.

Veckorutiner

Fritids öppnar klockan 7.00 och stänger 17.00

Frukost serveras 7.15 - 7.45
Mellanmål serveras 13.45-15.15
Frukt serveras varje eftermiddag 16.30

 

Våra eftermiddagsaktiviteter är åldersanpassade och skiljer sig därför åt mellan avdelningarna men några återkommer varje vecka på båda avdelningarna. Bland annat utedag, skapande verksamhet och fredagskul.

Solrosen Fritids,     Aktrisgränd 31,   903 64 Umeå