• front1
  • front2

Vilka är vi?

Vi är en skola på kristen grund, öppen för alla. Vår huvudman är Umeå Kristna Skolförening. I föreningen ingår för närvarande Björkstakyrkan, Korskyrkan, Pingstkyrkan och Umeå Bibelcenter.

På Hannaskolan behandlas alla elever med respekt och de får lära sig att behandla andra människor med respekt. Varje människa är älskad precis som hon är och alla är lika mycket värda inför Gud. Vi arbetar aktivt med elevdemokrati och att motverka mobbing. Varje elev har rätt till en trygg skoltid och till vuxnas stöd i varje svår situation.

Vi ser ljust på framtiden och vi tror att Hannaskolan är ett alternativ för Dig!
Har du frågor - hör gärna av Dig!

Vår adress är:
Aktrisgränd 31, 903 64 Umeå

Telefon:
090 - 205 93 30

Med vänlig hälsning, rektor David Johansson

Hannaskolan,     Aktrisgränd 31,   903 64 Umeå