Våra inriktningar

Skolans inriktning

COR-pedagogik

HANNASKOLANS ARBETE MED HÄLSOFRÄMJANDE SKOLUTVECKLING

 

Detta projekt genomförs tillsammans med forskarna M. Dr Anitha Risberg, LTU (ansvarig för forskningsprojektet och den pedagogiska metodutvecklingen för COR-pedagogik), Fil Dr Anna-Karin Lindqvist, LTUoch Fil Dr Margareta Larsson Högskolan i Skövde.

 

 

 

COR-PEDAGOGIKENS INNEBÖRD

COR-pedagogik är en pedagogisk modell för undervisning, utbildning och elevhälsans arbete. Pedagogiken som tagits fram bygger på forskning inom fysisk aktivitet, estetiska lärprocesser, anknytning, teoretisk kunskap som exempelvis språkliga lärprocesser. Elevhälsan utgör hjärtat då elevens lärande och hälsa står i centrum.

 

I hjärtat finns fyra hjärtrum:

 

Rörelse & fysisk aktivitet,

Estetiska lärprocesser & kreativitet,

Kunskap & inlärning,

Relationer & kommunikation.

 

COR-pedagogiken avser genomsyra hela elevernas skoldag, detta innebär att eleverna exempelvis får ta del av en ökad mängd fysisk rörelse under skoldagarna. Den traditionella undervisningen kring kunskap & inlärning är kompletterad med att den varvas med fysiska rörelsepass, sk brainbreaks, men även estetiska lärprocesser. Varvningen mellan dessa 3 hjärtrum avser ge en ökad inlärning för eleverna.

 

Relation & kommunikation är centralt för samtlig undervisning och utbildning som sker vid Hannaskolan, eleverna ska ges möjlighet att utöva sitt inflytande, sin delaktighet samt utveckla sin kommunikativa förmåga för att förmedla kunskaper eller visa förmågor på ett brett och varierat sätt. Elevhälsans representanter arbetar på ett mera konkret sätt inom COR-pedagogik, representanterna arbetar direkt i elevgrupperna samt tillsammans med pedagogerna för att tidigt upptäcka alla behov av ledning & stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd. Även här kommer relationer & kommunikation in i verksamheten återkommande för att utveckla elevernas kommunikativa, sociala samt emotionella kompetens, deras studieteknik och egna ansvarstagande. Allt detta görs inom COR-pedagogiken för att ge eleverna en livslång lust att lära, en högre måluppfyllelse för eleverna samt att ge eleverna en större kunskap kring sina hälsa och faktorer som påverkar den.

 

Välkomna att kontakta oss om ni undrar något mera kring COR-pedagogik.

 

Du vet väl om att du är bra!.

Musik - endel utav COR

På Hannaskolan ser vi musik som något positivt vilket tar sig i uttryck att från åk 4 har eleverna på Hannaskolan möjlighet att välja mer musik. Under skolveckan finns möjlighet att få instrumentalundervisning av vår musiklärare Amelie. Hon undervisar i piano, gitarr, bas, trummor, ukulele och sång. Intresserade elever väljer önskat instrument inför kommande läsårsstart . Under läsåret finns också möjlighet för eleverna att spela upp och visa sitt kunnande bl.a. genom öppen scen, på konserter, gudstjänster och på musikalen som vi har på vårkanten.

Musikal kan eleverna välja som ämne på Elevens val. Eleverna sätter tillsammans med Amelie (musik) och Jenny (estetik) ihop en musikal med inslag av sång, musik och teater. Musikalen ger eleverna möjlighet att utvecklas i estetiska uttrycksformer men också att fördjupa sig arbetet med värdegrundsfrågor förmedlat genom sitt uppträdande.På fritids ser man musikprofilen genom deras fritidskör. De har tex spelat in egen skiva med elever som kör och solister. Lyssna gärna på den skivan på tex Spotify m.m.

Kristen profil

På vår skola blir eleverna  aldrig en i mängden, utan har alltid nära till kontakt med oss som arbetar på skolan. All personals strävan är att möta varje elev utifrån deras individuella förutsättningar. Vi erbjuder en miljö, där eleverna kan utveckla en grundtrygghet och stabilitet som individer utifrån en kristen människosyn.Den kristna profilen på vår skola syns bland annat genom extra kristendom samt atmosfären på skolan.

 

 Vi följer nationell läroplan och skollag och arbetar utifrån en kreativ och verklighetsbasera pedagogik med kristen värdegrund. Även här ingår COR-pedagogiken

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

90364 UMEÅ

072 73 72 350

rektor@hannaskolan.se