Frågor & Svar

Frågor & Svar

- Kostar det något att gå på Hannaskolan?

Nej, det är gratis.


- Har ni skolskjuts?

Då det går så bra kollektivtrafik till skolan behövs ej detta.


- Hur förhåller det sig med skolpengen?

Skolpengen är statliga medel som kommunen får för varje enskild elev. Skolpengen följer eleven dvs flyttar hon/han till en annan kommun, till en annan skola inom kommunen eller till någon frikskola flyttas även skolpengen.


- Får alla barn gå i en friskola?

Ja, godkända friskolor är öppna för alla barn.


- Är Hannaskolan bara till för kristna elever?

Nej, den är öppen för alla. Hannaskolans elever har en skiftande bakgrund, både etniskt och religiöst.


- Hur bedömer ni barn som har en annan tro?

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt att ha en tro och det anser vi ska repekteras oavsett vilken tro man har.


- Undervisar skolans lärare om andra religioner?

Ja, vi följer kursplanen i religion.


- Hur märks det att skolan har en kristen profil?

Vi har en kristendomslektion per vecka samt morgonsamling.


- Vilka krav ställs på föräldrarna?

Det ställs inga krav, men förälrar har alltid en viktig roll i skolan när det gäller sina barn. Alla föräldrar är alltid välkomna att hälsa på eller delta på ett eller annat sätt.


- Får eleverna lunch i skolan?

Ja, måltidsservice levererar mat till skolan. Läs mer om det HÄR


- Finns det skolhälsovård?

Ja, skolsköterska, logoped och skolläkare finns kopplade till skolan.


- Finns det fritids?

Ja, fritidsverksamheten finns  i Hannaskolans lokaler. Öppettiderna är 07.00-17.00.


- Har ni samma ämnen som i en vanlig skola?

Ja, vi följer samma läroplan, Lgr 11 .


- Hur anmälar man sitt barn till skolan?

Anmälningsblankett finns att dra ut på hemsidan eller tryck här


Ni kan också maila oss på rektor@hannaskolan.se för ytterligare information och/eller ansökningsblankett.


- Får man besöka skolan?

Javisst! Ni är alltid välkomna att besöka oss. Vi vill dock att ni anmäler er innan så att vi kan ta emot er på bästa sätt.


Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer.

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

90364 UMEÅ

072 73 72 350

rektor@hannaskolan.se