Våra inriktningar

COR-pedagogik

Hannaskolan jobbar efter en modell som utgår från en bild av hjärtat med dess fyra kammare. COR är latin och betyder hjärta. De fyra kamrarna innehåller områdena rörelse, relationer, kunskap och kreativitet vilka tillsammans bidrar till bättre

hälsa och kunskapsutveckling. Modellen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

COR pedagogikens fyra kamrar överensstämmer också med förskolans kristna värdegrund.

Kristen profil

På vår skola blir eleverna aldrig en i mängden, utan har alltid nära till kontakt med oss som arbetar på skolan. All personals strävan är att möta varje elev utifrån deras individuella förutsättningar. Vi erbjuder en miljö, där eleverna kan utveckla en grundtrygghet och stabilitet som individer utifrån en kristen människosyn.Den kristna profilen på vår skola syns bland annat genom extra kristendom samt atmosfären på skolan.

 

Vi följer nationell läroplan och skollag och arbetar utifrån en kreativ och verklighetsbasera pedagogik med kristen värdegrund.

Musik - endel utav COR

På Hannaskolan ser vi musik som något positivt vilket tar sig i uttryck att från åk 4 har eleverna på Hannaskolan möjlighet att välja mer musik. Under skolveckan finns möjlighet att få instrumentalundervisning av vår musiklärare Amelie. Hon undervisar i piano, gitarr, bas, trummor, ukulele och sång. Intresserade elever väljer önskat instrument inför kommande läsårsstart . Under läsåret finns också möjlighet för eleverna att spela upp och visa sitt kunnande bl.a. genom öppen scen, på konserter, gudstjänster och på musikalen som vi har på vårkanten.

Musikal kan eleverna välja som ämne på Elevens val. Eleverna sätter tillsammans med Amelie (musik) och Jenny (estetik) ihop en musikal med inslag av sång, musik och teater. Musikalen ger eleverna möjlighet att utvecklas i estetiska uttrycksformer men också att fördjupa sig arbetet med värdegrundsfrågor förmedlat genom sitt uppträdande.

 

 

På fritids ser man musikprofilen genom deras fritidskör. De har tex spelat in egen skiva med elever som kör och solister. Lyssna gärna på den skivan på tex Spotify m.m.

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

90364 UMEÅ

072 73 72 350

rektor@hannaskolan.se