Våra inriktningar

Kristenprofil

På vår skola blir eleverna aldrig en i mängden, utan har alltid nära till kontakt med oss som arbetar på skolan. All personals strävan är att möta varje elev utifrån deras individuella förutsättningar. Vi erbjuder en miljö, där eleverna kan utveckla en grundtrygghet och stabilitet som individer utifrån en kristen människosyn.Den kristna profilen på vår skola syns bland annat genom extra kristendom samt atmosfären på skolan.

 

Vi följer nationell läroplan och skollag och arbetar utifrån en kreativ och verklighetsbasera pedagogik med kristen värdegrund.

COR pedagogik

Hannaskolan jobbar efter en modell som utgår från en bild av hjärtat med dess fyra kammare. COR är latin och betyder hjärta. De fyra kamrarna innehåller områdena rörelse, relationer, kunskap och kreativitet vilka tillsammans bidrar till bättre

 

hälsa och kunskapsutveckling. Modellen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

COR pedagogikens fyra kamrar överensstämmer också med förskolans kristna värdegrund.

Musikprofil

På Hannaskolan ser vi musik som något positivt vilket tar sig i uttryck att eleverna kan välja mer musik på schemat, t.ex. sjunga, spela instrument och agera. Varje år anordnar vi en musikal.Man har möjlighet att välja mellan sång, bas, piano, gitarr, ukulele & trummor samt ensemble inför tex Gudstjänster där man får spela upp det man lärt sig.

 

På fritids ser man musikprofilen genom deras fritidskör. De har tex spelat in egen skiva med elever som kör och solister. Lyssna gärna på den skivan på tex Spotify m.m.

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

90364 UMEÅ

090 205 93 30

rektor@hannaskolan.se