Om Hannaskolan

Om oss

Vi är en skola på kristen grund, öppen för alla. Vår huvudman är Umeå Kristna Skolförening. I föreningen ingår för närvarande Korskyrkan, Pingstkyrkan, Svedjeholmskyrkan (Örnsköldsvik) och Umeå Bibelcenter.


På Hannaskolan behandlas alla elever med respekt och de får lära sig att behandla andra människor med respekt. Varje människa är älskad precis som hon är och alla är lika mycket värda inför Gud. Vi arbetar aktivt med elevdemokrati och att motverka mobbing. Varje elev har rätt till en trygg skoltid och till vuxnas stöd i varje svår situation.


På vår skola blir eleverna  aldrig en i mängden, utan har alltid nära till kontakt med oss som arbetar på skolan. All personals strävan är att möta varje elev utifrån deras individuella förutsättningar. Vi erbjuder en miljö, där eleverna kan utveckla en grundtrygghet och stabilitet som individer utifrån en kristen människosyn.


Skolan är öppen för alla och bidrar till att eleven utvecklar sina kunskaper, sitt ansvarstagande, sin initiativförmåga, sin kreativitet och sin medmänsklighet. Vårt övergripande mål är att eleverna skall känna sig nöjda med sin skoltid och stå rustade att lyckas i framtiden, när de lämnat vår skola.


Vi ser ljust på framtiden och vi tror att Hannaskolan är ett alternativ för Dig!

Har du frågor - hör gärna av Dig!


Vår adress är:

Aktrisgränd 31, 903 64 Umeå

Telefon:

072 73 72 350

Med vänlig hälsning, rektor David Johansson

EUROPARESAN

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

90364 UMEÅ

072 73 72 350

rektor@hannaskolan.se