Kontakt

Expedition

Rektor

Rektor

David Johannsson

070 1755781

rektor@hannaskolan.se

Biträdande rektor

Jenny Granberg

072 73 72 350

jenny.granberg

@hannaskolan.se

Elevhälsan

Specialpedagog

Kristina Jonsson

072 73 72 352

specialpedagog

@hannaskolan.se

Kurator

Lena Jonsson

072 73 72 352

kurator

@hannaskolan.se

Administratör

Dorrit Kärkkainen

072 73 72 350

administrator

@hannaskolan.se

 

Skolsköterska

Anna-Lena Engman

072 73 72 352

skoterska

@hannaskolan.se

Skriv till oss

Är det något du undrar över eller vill kontakta oss. Tveka inte, hör av dig!!

OBS att mobilhemsida ej visar all personal . utan välj "begär skrivbordsversion" eller surfa på en dator för att se alla.

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

90364 UMEÅ

Expedition 072 73 72 350

Fritids 072 73 72 351

Elevhälsan 072 73 72 352

Förskolan Löftet 072 73 72 348

rektor@hannaskolan.se

Arbetslag 6-9

Lärare

Mentor åk 8-9, SO, Kr

Hans Grönlund

hans.gronlund

@hannaskolan.se

Lärare

Mentor åk 8-9, Musik

Amelie Holmquist

amelie.holmquist

@hannaskolan.se

Arbetslagsledare / Lärare

Mentor åk 6-7, Sv, Sp

Jenny Granberg

jenny.granberg

@hannaskolan.se

Lärare åk 4-5

Matte åk 4-9

Gisela Nestlander

gisela.nestlander

@hannaskolan.se

Lärare

Engelska

Rasmus Nilsson

rasmus.nilsson

@hannaskolan.se

Arbetslag F-5

Lärare Förskoleklass

Britt-Marie Eriksson

britt-marie.eriksson

@hannaskolan.se

Arbetslag Fritids

Arbetslagsledare /Fritidspedagog

Britt-Marie Eriksson

072 73 72 351

britt-marie.eriksson

@hannaskolan.se

Lärare åk 4-5

Susanne Enholm

susanne.enholm

@hannaskolan.se

Fritidsledare / IT

Clas Knutsson

072 73 72 351

clas.knutsson

@hannaskolan.se

Lärare åk 2-3

Idrott

Erik Burman

erik.burman

@hannaskolan.se

Fritidsledare

Josef Vikström

072 73 72 351

josef.vikstrom

@hannaskolan.se

Kök & Städ

Zane Morina

zane.morina

@hannaskolan.se

HK / Resurs

Joel Hallin

joel.hallin

@hannaskolan.se

Övrig Personal

Styrelsen

Ordförande

Maria Nordberg

ordforande

@hannaskolan.se

Ledamot

Miriam Nilsson

Vice Ordförande

Erik Bryskhe

 

Förskolan Löftet

Förskolechef

Ulrika Englund

072 73 72 348

ulrika.englund

@hannaskolan.se

Barnskötare

Eva Wastring

072 73 72 348

eva.wastring

@hannaskolan.se

Lärare

Eva-Karin Sandqvist

072 73 72 348

eva-karin.sandqvist

@hannaskolan.se

Förskollärare

Margareta Burman

072 73 72 348

margareta.bBurman

@hannaskolan.se

Syv

Evelina Nyberg

syv

@hannaskolan.se

Kassör

Catharina Holm

Förskollärare

Caroline Liljebladh

072 73 72 348

caroline.liljebladh

@hannaskolan.se

Förskollärare/

Föräldrarledig

Miriam Mattebo

072 73 72 348

miriam.mattebo

@hannaskolan.se

Ledamot

Ulf Sundqvist

Barnskötare / vik

Amanda Gustafsson

072 73 72 348

amanda.gustafsson

@hannaskolan.se

Kök & Städ

Ulrika Redd

072 73 72 348

ulrika.redd

@hannaskolan.se

Ledamot

Marie Hallin

Förskollärare

Gunilla Appell

072 73 72 348

gunilla.apel

l@hannaskolan.se

Vik Barnskötare

Nadja Nylund

072 73 72 348

nadja.nylund@hannaskolan.se

Ledamot

Andreas Skog

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

90364 UMEÅ

072 73 72 350

rektor@hannaskolan.se