Kontakt

Vi som jobbar på Hannaskolan

Expedition

Rektor

Skriv till oss

Är det något du undrar över eller vill kontakta oss. Tveka inte, hör av dig!!

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

903 64 UMEÅ

Rektor

David Johannsson

070 1755781

rektor@hannaskolan.se

Biträdande rektor

Jenny Granberg

072 73 72 352

jenny.granberg

@hannaskolan.se

Elevhälsan

Specialpedagog

Kristina Jonsson

072 73 72 350

specialpedagog

@hannaskolan.se

Kurator

Lena Jonsson

072 73 72 350

kurator

@hannaskolan.se

Arbetslag 6-9

Lärare

Mentor åk 8-9, SO, Kr

Hans Grönlund

hans.gronlund

@hannaskolan.se

Lärare

Mentor åk 8-9, Musik

Amelie Holmquist

amelie.holmquist

@hannaskolan.se

Arbetslag F-5

Lärare Förskoleklass

Britt-Marie Eriksson

britt-marie.eriksson

@hannaskolan.se

Arbetslag Fritids

Arbetslagsledare /Fritidspedagog

Britt-Marie Eriksson

072 73 72 351

britt-marie.eriksson

@hannaskolan.se

Lärare åk 4-5

Susanne Enholm

susanne.enholm

@hannaskolan.se

Fritidsledare / IT

Clas Knutsson

072 73 72 351

clas.knutsson

@hannaskolan.se

Övrig Personal

Städ & Elevassistent

Zane Morina

zane.morina

@hannaskolan.se

Resurs

Simon Johansson

simon.johansson

@hannaskolan.se

Styrelsen

Administratör

Dorrit Kärkkainen

072 73 72 350

administrator

@hannaskolan.se


Skolsköterska

Anna-Lena Engman

072 73 72 350

skoterska

@hannaskolan.se

Arbetslagsledare / Lärare

Mentor åk 6-7, Sv, Sp

Jenny Granberg

jenny.granberg

@hannaskolan.se

Lärare åk 4-5

Idrott

Erik Burman

erik.burman

@hannaskolan.se

Fritidsledare / Resurs

Daniel Berglund

072 73 72 351

daniel.berglund

@hannaskolan.se

Resurs

Daniel Jonsson

daniel.jonsson

@hannaskolan.se

Lärare åk 4-5

Matte åk 4-9

Gisela Nestlander

gisela.nestlander

@hannaskolan.se

Lärare F-1

Caroline Liljebladh

caroline.liljebladh

@hannaskolan.se

Resurs

Catarina Eriksson

catarina.eriksson
@
hannaskolan.se

Förskolan Löftet Umedalen

Aktrisgränd 11

903 64 UMEÅ

Förskolan Löftet Ersboda

Norra Slevgränd 123

906 27 UMEÅ

Förskolan Löftet Umedalen 072 73 72 348

Förskolan Löftet Ersboda    072 73 72 349

Expedition                           072 73 72 350

Fritids                                 072 73 72 351

Biträdande rektor                072 73 72 352

 

rektor@hannaskolan.se

Lärare

Engelska

Rasmus Nilsson

rasmus.nilsson

@hannaskolan.se

Lärare åk 2-3

Sofia Olsson

sofia.olsson

@hannaskolan.se

Resurs

Anneli Andresen

annaeli.andersen

@hannaskolan.se

Lärare

NO

Peter Norum

peter.norum

@hannaskolan.se

Resurs

Phoebe Pettersson

phoebe.pettersson@hannaskolan.se

Resurs

Constansa Parra

constansa.parra

@hannaskolan.se

Ordförande

Maria Nordberg

ordforande

@hannaskolan.se

Ledamot

Miriam Nilsson

Vice Ordförande

Erik Bryskhe


Kassör

Catharina Holm

Ledamot

Ulf Sundqvist

Ledamot

Marie Hallin

Ledamot

Andreas Skog

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

90364 UMEÅ

072 73 72 350

rektor@hannaskolan.se