Löftet Ersboda

FÖRSKOLAN

LÖFTET ERSBODA

Välkommen till Förskolan Ersboda!

- förskolan nära familjen

 

Löftet är en förskola med kristen värdegrund, öppen för alla. Vi lyfter fram att olikheter mellan människor är en tillgång och att alla människor är lika mycket värda. Vi vill att Förskolan Löftet ska vara en trygg plats, där alla barn blir sedda och känner att de är en tillgång. Ett ledord för verksamheten är bibelns gyllene regel: "Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra för dem." (Matteusevangeliet 7:12) Detta vill vi ska genomsyra hela verksamheten och bemötandet av barnen och deras familjer.

 

Förskolan ligger vackert belägen i stadsdelen Ersboda.  Förskolan består av två avdelningar. Barnen är indelade efter ålder, där 1-3 åringarna är uppe på Stegen och 3-5 åringarna är nere på Grinden.

 

Huvudman för förskolan Löftet Ersboda, Hannaskolan och fritidshemmet Solrosen är Umeå Kristna Skolförening, där för närvarande tre församlingar ingår. Dessa är Umeå bibelcenter, Korskyrkan och Pingstkyrkan. I styrelsen sitter representanter från varje församling.

 

Kontakta förskolechefen loftet.ersboda@hannaskolan.se för mer information

 

 

MER INFO KOMMER SNART

 

 

 

072 73 72 348

Förskolan Löftet

Aktrisgränd 11

90364 UMEÅ

loftet@hannaskolan.se