HANNASKOLAN

Välkommen till Hannaskolan!

Hannaskolan är en fristående grundskola som är öppen för alla

och är ett alternativ till den kommunala skolan. I dagsläget har vi

över 100 elever i vår verksamhet. Skolan är kostnadsfri och erbjuder dig

en helhetslösning från F-9 samt fritids och förskola för ditt barn.

Alla elever har rätt att känna trygghet, harmoni och glädje

under sin skoltid. Det är en bra grund för ditt barns lärande och

utveckling och utgångspunkten för vårt arbete på Hannaskolan.

På Hannaskolan ser vi musik som något positivt vilket

tar sig i uttryck att eleverna kan välja mer musik på schemat,

t.ex. sjunga, spela instrument och agera.

Vi följer nationell läroplan och skollag och arbetar utifrån

en kreativ och verklighetsbasera pedagogik med

kristen värdegrund. Under 2016 konstaterade skolinspektionensbastillsyn

inga brister, vare sig i skolan eller i fritidshemmet.

Verksamheten bedrivs i ljusa och ändamålsenliga lokaler.

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

90364 UMEÅ

090 205 93 30

rektor@hannaskolan.se