• start1
  • start2

Vi finns på Umedalen i Umeå!

Den lilla skolan med de stora möjligheterna.

På vår skola blir eleverna  aldrig en i mängden, utan har alltid nära till kontakt med oss som arbetar på skolan. All personals strävan är att möta varje elev utifrån deras individuella förutsättningar. Vi erbjuder en miljö, där eleverna kan utveckla en grundtrygghet och stabilitet som individer utifrån en kristen människosyn.

Skolan är öppen för alla och bidrar till att eleven utvecklar sina kunskaper, sitt ansvarstagande, sin initiativförmåga, sin kreativitet och sin medmänsklighet. Vårt övergripande mål är att eleverna skall känna sig nöjda med sin skoltid och stå rustade att lyckas i framtiden, när de lämnat vår skola.

Rektor, David Johansson

Hannaskolan - Förskolan Löftet - Fritidshemmet Solrosen