HANNASKOLAN

Välkommen till Hannaskolan!

Vilka är vi?

Hannaskolan är en fristående grundskola som är öppen för alla och är ett alternativ till den kommunala skolan. I dagsläget har vi över 100 elever i vår verksamhet. Skolan är kostnadsfri och erbjuder dig en helhetslösning från F-9 samt fritids och förskola för ditt barn. Alla elever har rätt att känna trygghet, harmoni och glädje under sin skoltid.


Kristen profil

På vår skola blir eleverna  aldrig en i mängden, utan har alltid nära till kontakt med oss som arbetar på skolan. All personals strävan är att möta varje elev utifrån deras individuella förutsättningar. Vi erbjuder en miljö, där eleverna kan utveckla en grundtrygghet och stabilitet som individer utifrån en kristen människosyn.

COR-pedagogik

Hannaskolan jobbar efter en modell som utgår från en bild av hjärtat med dess fyra kammare.. De fyra kamrarna innehåller områdena rörelse, relationer, kunskap och kreativitet vilka tillsammans bidrar till bättre hälsa och kunskapsutveckling. Modellen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.Kreativitet

På Hannaskolan ser vi musik som något positivt vilket tar sig i uttryck att eleverna kan välja mer musik på schemat, t.ex. sjunga, spela instrument och agera. Vi följer nationell läroplan och skollag och arbetar utifrån en kreativ och verklighetsbasera pedagogik med kristen värdegrund.

Rörelse

Hannaskolan tycker det är viktigt med rörelse. Därför brukar vi ha idrottsdagar, exempelvis fjällvandring, övernattning i vildmarken, friidrottsdag med andra skolor, agnäsbacken (skidor m.m), brännbollsdag, skoljoggen och så vår "brainbreak", rörelse på lektionen och såklart idrott och hälsa.

Europaresan

Hannaskolan har som tradition att avsluta skolgången med en pedagogiskresa genom europa. Där de får uppleva undervisningen som de har haft, i verkligheten. 

rektor@hannaskolan.se

072 737 23 50

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

90364 UMEÅ