HANNASKOLAN

EUROPARESAN

Varje år får niorna åka på europaresa

FÖLJ GÄRNA ÅRETS 8-9 på Instagram (#HannaEuropa17)

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

90364 UMEÅ

090 205 93 30

rektor@hannaskolan.se