HANNASKOLAN

Hannaskolan är en fristående grundskola som är öppen för alla och är ett alternativ till den kommunala skolan. I dagsläget har vi över 100 elever i vår verksamhet. Skolan är kostnadsfri och erbjuder dig en helhetslösning från F-9 samt fritids och förskola för ditt barn. Alla elever har rätt att känna trygghet, harmoni och glädje under sin skoltid. Det är en bra grund för ditt barns lärande och utveckling och utgångspunkten för vårt arbete på Hannaskolan.

 

På Hannaskolan ser vi musik som något positivt vilket tar sig i uttryck att eleverna kan välja mer musik på schemat, t.ex. sjunga, spela instrument och agera. Vi följer nationell läroplan och skollag och arbetar utifrån en kreativ och verklighetsbasera pedagogik med kristen värdegrund. Under 2016 konstaterade skolinspektionensbastillsyn inga brister, vare sig i skolan eller i fritidshemmet. Verksamheten bedrivs i ljusa och ändamålsenliga lokaler.

Välkommen till Hannaskolan!

Hannaskolan

Aktrisgränd 31

90364 UMEÅ

090 205 93 30

rektor@hannaskolan.se